Badania biochemiczne

Dzięki badaniom biochemicznym krwi ciężarnych można wcześnie wykryć choroby genetyczne u rozwijającego się płodu. Badania te mają charakter przesiewowy, co oznacza, że w zasadzie powinna je wykonać każda kobieta w ciąży. W Polsce jednak ich przeprowadzenie jest refundowane przez NFZ jedynie w przypadku podwyższonego ryzyka wystąpienia wad płodu.

Test podwójny

Badania biochemiczne pozwalają sprawdzić stężenie białka PAPP-A oraz hormonu beta hCG. Test podwójny, polegający na pobraniu krwi, najlepiej wykonywać między 10. a 14. tygodniem ciąży. Po analizie próbki lekarz może ocenić, jakie jest ryzyko wystąpienia u płodu:

  • zespołu Downa,
  • zespołu Edwardsa,
  • zespołu Patau.

Do analizowania krwi wykorzystuje się specjalny program komputerowy, który oblicza, czy płód jest zagrożony poważną wadą rozwojową. Uwzględnia on w swoich obliczeniach nie tylko stężenie hormonu beta hCG czy białka PAPP-A, ale również wiek matki. Ryzyko wystąpienia trisomii 21 (czyli obecności dodatkowego chromosomu 21) u płodu jest bowiem znacznie częstsze w przypadku kobiet, które decydują się na ciążę po ukończeniu 40. roku życia.

Dzięki określeniu ich stężeń można stwierdzić, czy płód rozwija się w pełni prawidłowo. Wiele Pacjentek decyduje się na test zintegrowany (obejmujący test podwójny i potrójny), który wykazuje bardzo wysoką dokładność. Jego wykonanie pozwala w efekcie postawić jeszcze pewniejszą diagnozę.

Diagnostyka wad wrodzonych płodu za pomocą badań biochemicznych

Badania biochemiczne umożliwiają przeprowadzenie diagnostyki prenatalnej pod kątem występowania wad wrodzonych płodu. Wiele wykrytych w ten sposób wad rozwojowych narządów lub układów można leczyć w łonie matki. Wyniki badań biochemicznych krwi kobiety ciężarnej mogą wpłynąć na decyzję lekarza prowadzącego ciążę o potrzebie wykonania dalszych badań lub wdrożenia specjalistycznego leczenia u dzieci jeszcze nienarodzonych. Ujawnienie wad rozwojowych na skutek przeprowadzonych badań biochemicznych pozwala na włączenie leczenia u noworodka od chwili jego narodzin. Diagnostyka wad wrodzonych płodu za pomocą badań biochemicznych dostarcza wielu cennych informacji na temat stanu zdrowia dziecka poczętego.

Badania biochemiczne krwi w ciąży

Biochemię krwi wykonuje się w celu wczesnego wykrycia wad wrodzonych u płodu. Testy oparte na badaniach biochemicznych są w pełni bezpieczne zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Badanie to pozwala ocenić ryzyko wystąpienia zespołu Downa, zespołu Patau lub zespołu Edwardsa.

Badanie biochemiczne krwi w ciąży wykonuje się w ramach badań prenatalnych. Polega na pobraniu krwi i oznaczeniu w niej stężenia dwóch substancji. Są to białko PAPP-A i hormon beta HCG.

Badania krwi w ciąży

Nieinwazyjne badania prenatalne rekomendowane są każdej kobiecie w ciąży, niezależnie od wieku. W Polsce jednak badania tego typu są refundowane przez NFZ tylko w sytuacji, gdy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia wad płodu.

Biochemia krwi pozwala na zbadanie podstawowych składników osocza. Specjalista może ocenić ogólny stan organizmu, a w razie pojawienia się wątpliwości, zlecić kolejne badania. Wykonujemy testy podwójne, potrójne, poczwórne, zintegrowane oraz testy PAPP-A.

Test potrójny i test zintegrowany

Test potrójny przeznaczony jest dla tych kobiet w ciąży, które nie zdążyły wykonać testu podwójnego lub powinny go powtórzyć. Należy go wykonać między 16. a 18. tygodniem ciąży. Czułość testu w stosunku do zespołu Downa wynosi około 60 procent.

Test zintegrowany polega na wykonaniu testu PAPP-A między 11. a 13. tygodniem ciąży oraz testu potrójnego między 15. a 20. tygodniem ciąży. Obliczenie ryzyka odbywa się za pomocą specjalnego programu komputerowego. Test zintegrowany to jeden z najlepszych testów nieinwazyjnych, ponieważ jego czułość co do wykrywania wad płodu wynosi około 90 procent. Z naszych usług mogą skorzystać pacjentki z Rzeszowa i okolic.