Badania Prenatalne Inwazyjne

Badania prenatalne inwazyjne wymagają pobrania materiału od nienarodzonego dziecka – jego krwi, płynu owodniowego lub kosmówki. Dają one precyzyjną diagnozę, lecz niosą ze sobą ryzyko poronienia lub komplikacji ciąży. Stąd też wykonuje się je tylko w uzasadnionych przypadkach.

Do badań prenatalnych inwazyjnych zaliczamy:

imgcounter-hover-image
1500

Happy Moms

imgcounter-hover-image
150

Dedicated Doctors

imgcounter-hover-image
200

Clinic Rooms

imgcounter-hover-image
340

Awards

Amniopunkcja

Amniopunkcję wykonuje się w celu zbadania płynu owodniowego, który otacza rozwijający się płód. Analiza laboratoryjna próbki, pobranej w trakcie jej wykonywania, pozwala wykryć wady genetyczne. Amniopunkcja przeprowadzana jest np. u kobiet, w których rodzinie występowały choroby genetyczne i metaboliczne. W porównaniu do innych badań prenatalnych inwazyjnych niesie ona za sobą znacznie niższe ryzyko powikłań.

W trakcie badania ginekolog nakłuwa pęcherz płodowy i pobiera płyn owodniowy, zawierający komórki płodu, które są następnie hodowane na specjalnej pożywce. Po ich rozmnożeniu można określić kariotyp rozwijającego się dziecka, czyli zestaw chromosomów i ocenić tym samym, czy ma ono wady genetyczne. Badanie to pozwala w efekcie wykryć trisomię, czyli rodzaj aberracji chromosomowej, która objawia się występowaniem nadmiarowego chromosomu. Obecność dodatkowego chromosomu bywa przyczyną np.

 • zespołu Downa,
 • mukowiscydozy,
 • dystrofii mięśniowej,
 • rdzeniowego zanik mięśni.
Amniopunkcja

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki badań inwazyjnych?

Standardowy czas oczekiwania na wynik hodowli komórkowej trwa ok. 3 tyg.
Nasze Centrum współpracuje ze znakomitymi specjalistami z Centrum Zdrowia Dziecka i Statos specjalizującymi się w badaniach tego typu.

Pacjentka w dniu zabiegu dostarcza następującą dokumentację:

 • skierowanie do badania oraz całą posiadaną dokumentację medyczną,
 • wynik laboratoryjny grupy krwi, kartę identyfikacyjną grupy krwi albo książeczkę honorowego dawcy krwi,
 • w przypadku Pacjentek z grupą krwi Rh(-) dodatkowo jeszcze ujemny wynik laboratoryjny przeciwciał odpornościowych (Odczyn Coombsa) wykonany nie wcześniej niż 2 tygodnie przed ustalonym zabiegiem.

Refundacja badań

Do refundacji badań uprawnione są kobiety ciężarne, które np.:

 • ukończyły 35 lat;
 • w poprzedniej ciąży urodziły dziecko z aberracją chromosomową;
 • potrzebują dodatkowych badań ze względu na nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych, które pozwoliłyby ocenić sposób rozwoju płodu;
 • są obarczone większym ryzykiem urodzenia dziecka z chorobą genetyczną.

W celu uzyskania refundacji niezbędne jest otrzymanie skierowania na badania od lekarza prowadzącego.

Serduszko