Badania Prenatalne Inwazyjne

Co to są badania prenatalne inwazyjne i po co się je robi?

Badania prenatalne inwazyjne wymagają pobrania materiału od nienarodzonego dziecka – jego krwi, płynu owodniowego lub kosmówki. Dają precyzyjną diagnozę, lecz niosą ze sobą ryzyko poronienia lub komplikacji ciąży. Stąd też wykonuje się je tylko w uzasadnionych przypadkach.
Zaliczamy do nich:
– amniopunkcję,
– biopsję kosmówki,
– kordocentezę.
Zarówni amniopunkcę jak i biopsję kosmówki mogą Państwo wykonać w CM Mami. Alternatywą dla inwazyjnych badań prenatalnych jest test Harmony, który również można wykonać w CM Mami.

imgcounter-hover-image
1500

Happy Moms

imgcounter-hover-image
150

Dedicated Doctors

imgcounter-hover-image
200

Clinic Rooms

imgcounter-hover-image
340

Awards

Amniopunkcja

Amniopunkcja polega na pobraniu próbki płynu owodniowego (płyn otaczający dziecko), która następnie poddana zostaje analizie laboratoryjnej w celu zdiagnozowania wad genetycznych. Badanie proponuje się paniom ciężarnym, u których występuje podwyższone ryzyko wystąpienia schorzeń genetycznych.

Amniopunkcja jest obecnie najczęściej wykonywanym inwazyjnym badaniem prenatalnym (głównie ze względu na najmniejsze ryzyko powikłań).

Badanie amniopunkcji wykonuje się w 13-19 tygodniu ciąży. Przy pomocy ultrasonografu ustala się położenie dziecka, a następnie igłą nakłuwa się pęcherz płodowy i strzykawką pobiera się płyn owodniowy w którym znajdują się komórki płodu. Na specjalnej pożywce zakłada się ich hodowlę i po ich namnożeniu określa kariotyp dziecka.

Biopsja trofoblastu

Biopsja trofoblastu (kosmówki) polega na pobraniu fragmentu kosmówki pod kontrolą USG. Możliwe jest pobieranie kosmówki drogą przez brzuszną (przez nakłucie igłą powłok brzusznych) lub przez pochwową (przez cewnik wprowadzany przez szyjkę do macicy).

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki badań inwazyjnych?

Standardowy czas oczekiwania na wynik hodowli komórkowej trwa ok. 3 tyg.
Nasze Centrum współpracuje ze znakomitymi specjalistami z Centrum Zdrowia Dziecka i Statos specjalizującymi się w badaniach tego typu.

Pacjentka w dniu zabiegu dostarcza następującą dokumentację:
-skierowanie do badania oraz całą posiadaną dokumentację medyczną.
-WYNIK LABORATORYJNY GRUPY KRWI lub krew karte lub książeczkę honorowego dawcy krwi
-pacjentki z grupą krwi Rh(-) ujemny wynik laboratoryjny przeciwciał odpornościowych (Odczyn Coombsa) wykonany nie wcześniej niż 2 tygodnie przed ustalonym zabiegiem