Badania Prenatalne Inwazyjne

Badania prenatalne inwazyjne wymagają pobrania materiału od nienarodzonego dziecka – jego krwi, płynu owodniowego lub kosmówki. Dają one precyzyjną diagnozę, lecz niosą ze sobą ryzyko poronienia lub komplikacji ciąży. Stąd też wykonuje się je tylko w uzasadnionych przypadkach.

Do badań prenatalnych inwazyjnych zaliczamy:

imgcounter-hover-image
1500

Happy Moms

imgcounter-hover-image
150

Dedicated Doctors

imgcounter-hover-image
200

Clinic Rooms

imgcounter-hover-image
340

Awards

Amniopunkcja

Amniopunkcję wykonuje się w celu zbadania płynu owodniowego, który otacza rozwijający się płód. Analiza laboratoryjna próbki, pobranej w trakcie jej wykonywania, pozwala wykryć wady genetyczne. Amniopunkcja przeprowadzana jest np. u kobiet, w których rodzinie występowały choroby genetyczne i metaboliczne. W porównaniu do innych badań prenatalnych inwazyjnych niesie ona za sobą znacznie niższe ryzyko powikłań.

W trakcie badania ginekolog nakłuwa pęcherz płodowy i pobiera płyn owodniowy, zawierający komórki płodu, które są następnie hodowane na specjalnej pożywce. Po ich rozmnożeniu można określić kariotyp rozwijającego się dziecka, czyli zestaw chromosomów i ocenić tym samym, czy ma ono wady genetyczne. Badanie to pozwala w efekcie wykryć trisomię, czyli rodzaj aberracji chromosomowej, która objawia się występowaniem nadmiarowego chromosomu. Obecność dodatkowego chromosomu bywa przyczyną np.

 • zespołu Downa,
 • mukowiscydozy,
 • dystrofii mięśniowej,
 • rdzeniowego zanik mięśni.
Amniopunkcja

Jaki jest czas oczekiwania na wyniki badań inwazyjnych?

Standardowy czas oczekiwania na wynik hodowli komórkowej trwa ok. 3 tyg.
Nasze Centrum współpracuje ze znakomitymi specjalistami z Centrum Zdrowia Dziecka i Statos specjalizującymi się w badaniach tego typu.

Pacjentka w dniu zabiegu dostarcza następującą dokumentację:

 • skierowanie do badania oraz całą posiadaną dokumentację medyczną,
 • wynik laboratoryjny grupy krwi, kartę identyfikacyjną grupy krwi albo książeczkę honorowego dawcy krwi,
 • w przypadku Pacjentek z grupą krwi Rh(-) dodatkowo jeszcze ujemny wynik laboratoryjny przeciwciał odpornościowych (Odczyn Coombsa) wykonany nie wcześniej niż 2 tygodnie przed ustalonym zabiegiem.

Refundacja badań

Do refundacji badań uprawnione są kobiety ciężarne, które np.:

 • ukończyły 35 lat;
 • w poprzedniej ciąży urodziły dziecko z aberracją chromosomową;
 • potrzebują dodatkowych badań ze względu na nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych, które pozwoliłyby ocenić sposób rozwoju płodu;
 • są obarczone większym ryzykiem urodzenia dziecka z chorobą genetyczną.

W celu uzyskania refundacji niezbędne jest otrzymanie skierowania na badania od lekarza prowadzącego.

Serduszko

Jak przygotować się do amniopunkcji?

Amniopunkcja zaliczana jest do badań prenatalnych inwazyjnych. Przebieg samego badania trwa zazwyczaj kilka minut. Pacjentka nie musi zgłaszać się do badania na czczo. Należy jednak przed wykonaniem amniopunkcji opróżnić pęcherz moczowy, dlatego tuż przed badaniem dobrze jest ograniczyć spożywanie napojów. Po wykonanym badaniu pacjentka powinna przez określony przez lekarza czas przebywać pod obserwacją i opieką lekarską. Personel naszego Centrum Medycznego w Czudcu k. Rzeszowa udziela każdemu pacjentowi szczegółowych informacji dotyczących sposobu przygotowania się do badań prenatalnych, w tym również do amniopunkcji.