Badania prenatalne

Badania prenatalne przeprowadza się w celu zdiagnozowania stanu zdrowia płodu. Niektóre z wykrytych wad mogą być nieuleczalne, lecz wiele stwierdzonych nieprawidłowości lub zaburzeń rozwoju dziecka poczętego można wyeliminować na skutek wdrożonego w porę leczenia. Badania genetyczne umożliwiają wykrywanie chorób genetycznych płodu. Na podstawie uzyskanych wyników lekarz może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu schorzenia do leczenia specjalistycznego. Leczenie wewnątrzmaciczne może również zahamować pogłębianie się stwierdzonych nieprawidłowości.

Badania nienarodzonego dziecka

Badania nienarodzonego dziecka są źródłem ważnych informacji również na temat wad rozwojowych w obrębie anatomii płodu. W obrębie badań prenatalnych, które wykonujemy w naszej klinice w Czudcu k. Rzeszowa, rozróżniamy nieinwazyjne badania biochemiczne, nowoczesne testy genetyczne z próbki krwi matki, a także bardzo precyzyjne inwazyjne badania prenatalne. Wczesne wykrycie wad u dziecka poczętego ma duży wpływ na przebieg ciąży, jak i podjęcie przez lekarza decyzji o sposobie porodu. Świadomość stwierdzonych wad płodu pozwala także wdrożyć ustalone przez lekarza postępowanie wobec dziecka jeszcze nienarodzonego lub noworodka od momentu jego przyjścia na świat.

Badania prenatalne w ciąży

Badania prenatalne służą do wykrycia ryzyka występujących wad rozwojowych oraz genetycznych. Dzięki tego typu testom można wykryć takie choroby, jak zespół Downa, zespół Edwardsa, wady serca, wady układu pokarmowego i wiele więcej.

Badania prenatalne powinny być wykonane w I trymestrze, między 10. a 14. tygodniem ciąży. Najczęściej tego typu testy wykonuje się mniej więcej w miesiąc po pojawieniu się pierwszych objawów ciąży.

Wyróżnia się:

  • Inwazyjne badania prenatalne,
  • nieinwazyjne badania prenatalne.

Jakie badania prenatalne wykonujemy?

Badania prenatalne wykonuje się w trakcie ciąży w celu sprawdzenia stanu zdrowia nienarodzonego dziecka. Dzięki nim można rozpoznać wszelkie wady wrodzone oraz choroby u płodu już na wczesnym etapie ciąży. Przebieg ciąży jest kontrolowany na każdym etapie, dzięki czemu szybko i sprawnie można podjąć ewentualne leczenie i zminimalizowanie ryzyka choroby lub jej całkowite wyeliminowanie.

W naszej klinice wykonujemy badania prenatalne inwazyjne oraz badania prenatalne nieinwazyjne. Nieinwazyjne testy wymagają pobrania krwi matki. Inwazyjne badania zaś wymagają ingerencji w środowisko życia płodu.

Zalety badań prenatalnych

Badania prenatalne pozwalają także przyszłym rodzicom przygotować się na ewentualność wychowywania dziecka z wadami lub chorobami. Mogą poznać możliwości leczenia, rodzaje rehabilitacji, a także metody pielęgnacji. W większości przypadków jednak badania prenatalne dają rodzicom poczucie bezpieczeństwa, że ciąża przebiega prawidłowo i nic złego nie zagraża ich dziecku.

Przypominamy, że nie wszystkie badania prenatalne są obowiązkowe. Podstawowym badaniem jest USG genetyczne, które w ciąży należy wykonać trzykrotnie. Z naszych usług mogą skorzystać pacjentki z Rzeszowa i okolic.