Biopsja kosmówki

Biopsja kosmówki polega na pobraniu małego fragmentu błony otaczającej zarodek. Kosmówka odpowiada za ochronę płodu przed czynnikami zewnętrznymi. Bierze ona również udział w tworzeniu łożyska, czyli narządu, który dostarcza mu tlen oraz substancje odżywcze. Wykorzystanie urządzeń ultrasonograficznych pozwala przeprowadzić to badanie w możliwie bezpieczny sposób dla Pacjentki i jej dziecka. Lekarz pobiera w jego trakcie niewielką część błony, która zostaje następnie poddana dokładnym badaniom histopatologicznym. Na podstawie ich wyniku można ocenić, czy płód jest obarczony poważnymi wadami rozwojowymi. Istnieje możliwość wykonania biopsji kosmówki poprzez nakłucie powłok brzusznych lub przez pochwę, wprowadzając cewnik przez szyjkę do macicy.

Wskazania dla biopsji trofoblastu

Wykonujemy biopsję trofoblastu u kobiet w ciąży, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia wad rozwojowych płodu. Do najczęstszych przyczyn wykonania tego badania można zaliczyć m.in. nieprawidłowy wynik badania USG płodu, obciążony wywiad rodzinny w kierunku chorób genetycznych, a także wiek matki powyżej 35. roku życia. Biopsja trofoblastu pozwala wykryć np.

  • zespół Downa,
  • zespół Turnera,
  • zwłóknienia torbielowate,
  • mukowiscydozę,
  • hemofilię.

W niektórych przypadkach należy odstąpić od wykonania biopsji. Dotyczy to kobiet z pozytywnym wynikiem na HIV oraz tych, które mają przeciwciała anty-Rh.